Avl og oppdrett


bolonkanorge.com samarbeider med oppdrettere i inn- og utland. Vårt mål er å samle informasjon om rasen RTB og legge den tilgjengelig for alle som måtte ha interesse. bolonkanorge.com er en ren informasjonsside. Det er NMHK (Norsk Miniatyrhundklubb) som forvalter rasen russisk tsvetnaya bolonka i Norge.

Link til rasergruppen sin nettside finner du her

  

NORSK RTB OPPDRETTERFORBUND

Norsk RTB Oppdretterforbund er en interessegruppe bestående av oppdrettere med felles forståelse for hva som er viktig i rasens utvikling. Vi søker å bevare det unike i denne rasen ved å være forutseende og ha et langsiktig perspektiv på rasens utvikling.

Over tid har flere av rasens oppdrettere fått god kontakt, med mål om å være til felles nytte, dele kompetanse og støtte hverandre. Mange av oss har drevet oppdrett av denne rasen siden den ble godkjent i Norden og vi har blant oss oppdrettere med spisskompetanse på eksteriør, avl og oppdrett, helsegenetikk og populasjonsgenetikk.

Rasen er tallmessig liten, både her i Norge og i andre land. Mange registrerte hunder er dessuten beslektet. Det betyr kort forklart at det ikke er veldig mange unike gener innen rasen, noe som på fagspråk kalles en begrenset genpool.

Når man avler innen disse rammebetingelsene, er det ofte noen hensyn som må tas som ikke er umiddelbart synlige uten erfaring med, og kompetanse på, å vurdere situasjonen i rasen. Det som umiddelbart kan virke som en god idé, som f.eks. å prøve å avle ut enkelte sykdommer og svakheter, kan faktisk bidra til å fremdyrke nye sykdommer og problemer i rasen.

Hvorfor? Fordi en for hard utsortering på et tidlig stadie i rasens utvikling vil redusere genpoolen til et nivå der for tett innavl blir uunngåelig. Konsekvensene blir da innavlsdepresjon, redusert fertilitet og potensiale for ny sykdomsproblematikk.

Norsk RTB Oppdretterforbund ønsker å avle frem en bærekraftig bestand av RTB basert på kunnskap, dokumenterte fakta og god oppdrettsmessig praksis. Interessegruppen ønsker også å være en kilde til dokumentert og troverdig informasjon om rasen.

Norsk RTB Oppdretterforbund er en frittstående sammenslutning av oppdrettere som er uavhengig i forhold til raseklubben og dens rasegruppe/raseutvalg. Hvert enkelt oppdrett som er tilsluttet er selv ansvarlig for sitt oppdrett og og sine avlsavgjørelser. Tilsluttede oppdrett vil du kunne finne på vår Oppdretterliste. Alle oppdrettere følger NKK’s etiske retningslinjer for avl og oppdrett. De finner du her.

Vil du lese om avl små populasjoner, finner du det her.